Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Çocuk Dostu Adalet Rehberi

Avrupa Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı, Çocuk Dostu Adalet Rehberi‘ni “Boşanma, evlat edinme, göç, şiddet. Günümüzde her çocuk adalet sistemiyle o ya da bu şekilde karşı karşıya gelebiliyor. Bu durum çoğu çocuk için çok tatsız bir tecrübedir; oysa pek çok engel ve gereksiz sıkıntı kaynağı ortadan kaldırılabilirse bunun tam tersi olabilir ve olmalıdır da.” sözleri ile tanıtıyor.

Bir çok insan çocuğunun veya çocukların adalet sistemi içerisine girmesini istemiyor. Üstelik istenmeyen, çocuğun bir hak arama öznesi olması değil, somut olarak adliyeye gitmemesi, adli süreçlere dahil olmaması, yani aslında yasa uygulayıcılar ile karşılaşmaması. Bu üzerinde düşünülmesi gereken bir istek. Neden adalet dağıtılmak üzere hazırlanmış ve faaliyet gösteren bu yapılardan çocuğumuz adına kaygı duyuyoruz? Oysa tam tersi olması gerekmez mi?

Çocuk Dostu Adalet Rehberi, hangi sebeple adalet sistemi içerisine girerse girsin, bütün çocuklar için sistemin dost olmasını sağlamak için izlenmesi gereken yöntemi tarif ediyor.

Rehbere neden ihtiyaç duyulduğu açıklanırken Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi önüne giden üç davaya atıf yapılmaktadır. Bunlardan ilk ikisi V/ Birleşik Krallık ve T/Birleşik Krallık davasıdır. Bu davalar, iki çocuğun işledikleri suç nedeniyle yargılanırken izlenen usulün çocuğa özgü olmaması ile ilgili iddiaların incelendiği iki davadır. Üçüncü dava ise Şahin/ Almanya davasıdır. Bu davada ise çocuğun görüşünün alınmaması sebebiyle meydana gelen hak ihlalleri ele alınmaktadır.

V v. BK (24888/94 16.09.1999)

T v. BK (24724/94 16.09.1999)

Şahin v. Almanya (30943/9608.06.2003)

Rehberin uygulamada görülen aksaklıklar üzerine oluşturulması, sözleşmeler ile tanınan hakların yeterli bir güvence sağlamadığını göstermesi açısından önemlidir. Avrupa Konseyi gibi Birleşmiş Milletler de sözleşmeler ile tanınan hakları güvence altına almak için ayrıntılı düzenlemeler üzerinde çalışmaya devam etmektedir. Bu konuda BM Çocuk Hakları Komitesi’nin görüşleri için Çocuk Adaletinde Çocuk Hakları başlıklı 10 no.lu genel yoruma (2007) bakılabilir.