Pandemi Sırasında Evde Kalan Çocukların Korunma İhtiyaçları

Koronavirüs salgını ve o sırada alınan tedbirler bir gerçeği gün yüzüne çıkardı: Ev çocuklar için her zaman güvenli bir yer olmayabilir. Çocuğun toplum içerisinde olması, bazı kamu hizmetlerinden yararlanması, onun hem eğitim, oyun gibi ihtiyaçlarının karşılanması hem de korunması açısından çok önemlidir. Okul, sağlık kuruluşları gibi çocuklara hizmet veren kurumlar, çocuk koruma sisteminin önemli bir parçasıdır.

Evlerine gönderilen ve oradan hiçbir şekilde çıkmamaları istenen çocuklar tam anlamıyla güvende mi sorusu şu anda dünyanın her yerinde çocuk koruma sistemlerinin en önemli sorularından birini oluşturuyor.

The Alliance for Child Protection in Humanitarian Action tarafından hazırlanan Koronavirüs Pandemisi Sırasında Çocukların Korunması başlıklı teknik bilgi notu , Covid-19’un sosyo-ekolojik etkilerine bağlı olarak çocukları bekleyen olası riskleri şu başlıklar altında derliyor: Fiziksel ve/veya duygusal kötü muamele, şiddet, psiko-sosyal sorunlar ve ruh sağlığı sorunları, çocuk işçiliği, ailesiz veya refakatsiz kalma, sosyal dışlanma.

Bilgi notunun referans gösterdiği İnsani Yardım Çalışmalarında Çocuk Koruma İçin Minimum Standartlar (Minimum Standards for Child Protection in Humanitarian Action), salgınlar sırasında çocukların özellikle üç nedenden dolayı risk altında olduğuna dikkat çekiyor:

• Enfeksiyona karşı spesifik yatkınlıkları olan çocuklar olabilir.

• Salgınlar çocukların koruyucu ortamlarını zayıflatabilir (ebeveyn kaybı veya okulun kapanması gibi).

• Hastalığın yayılmasını kontrol etmek için kullanılan önlemler çocukların riskini artırabilir.

Bununla başa çıkılabilmesi amacıyla sektörler ve hükümetler arası çalışmanın en iyi sonuç için vazgeçilmez olduğu ve bu çalışmalarda aşağıdakilere öncelik verilmesi gerektiği bildiriliyor:

• Takibi gerekebilecek çocuk vakalarını belgelendirmek ve yönlendirmek için gerekli standart prosedürlerin belirlenmesi,

• Aile içi ayrılıkları ve diğer çocuk koruma risklerini önlemeye/azaltmaya yönelik açık protokollerin oluşturulması,

• Hastalıktan kaynaklanabilecek damgalama ve sosyal dışlanmayı azaltmaya yönelik önlemlerin alınması,

• Salgınla ilgili çocuklara özgü riskler ve savunmasızlıklar hakkında açık, koordineli ve çocuk dostu toplumsal mesajlar oluşturulması.

Bilgi notunda ayrıca sağlık, beslenme ve eğitim alanında yapılması gerekenlere ilişkin temel ilkeler sayıldıktan sonra çocuk korumaya özgü programlar ayrı bir başlık ile ele alınıyor. Bu bölümde İnsani Yardım Eylemlerinde Çocuk Koruma İçin Minimum Standartlar ve Kılavuz Notu: Bulaşıcı Hastalık Salgınları Sırasında Çocukların Korunması belgeleri de dikkate alınarak hazırlanmış program seçenekleri sunuluyor: Çocukların iyi olma hallerine yönelik bireysel ve grup faaliyetlerinin yapılması, aile ortamının ve bakım verilen ortamların güçlendirilmesi, toplum düzeyindeki yaklaşımlar, vaka yönetimi yapılması, alternatif bakımın güçlendirilmesi gibi yöntemlere ilişkin önerilere yer veriliyor.

Bu önerileri online olarak youtube yayını üzerinden izleyebilir veya aynı yayının çözümlenmiş halini okuyabilirsiniz.

Ayrıca Covid-19’un çocuklar üzerine etkisine dair yapılmış çalışmaları toplu halde dropbox içinde bulabilirsiniz.

Covid-19 karantina döneminde ruh sağlığının korunması konusunda Inter-Agency Standing Committee (IASC) tarafından hazırlanan rehbere de şuradan ulaşabilirsiniz: Briefing Note on Addressing Mental Health and Psychosocial Aspects of COVID-19 Outbreak