Pandemi ile Mücadele Ederken Göç Etmek Zorunda Kalan Çocuklar İçin Ayrı Bir Dikkat Gerekiyor

İnsanların hem kişisel olarak sağlığını koruyabilmesi için hem de toplumsal olarak virüsün yıkıcı etkisinden korunmak için herkesin evlerinde kalmasının istendiği bu dönemde gidecek evi olmayan çocuklar var. UNICEF, üç ayrı çalışma ile uluslararası topluluğa, devletlere ve herkese düşen sorumlulukları hatırlatıyor:

1. Uluslararası topluluğa global ateşkes çağrı:

UNICEF, çatışmalı alanlarda yaşayan 250 milyon çocuk olduğunu belirtiyor ve bu çocukların koşullarının değişebilmesi için global ateşkes çağrısı yapıyor.

2. Devletlere alternatiflerin uygulanması çağrısı:

UNICEF ayrıca, Covid-19 salgının yarattığı tehlike nedeniyle, mülteci çocukların gözaltı merkezlerinde tutulmasının alternatiflerini gösteren bir bilgi notu yayınladı. Çatışmalardan kaçan ve güvenli ülkelere sığınmak için başvuran mültecilerin tutuldukları geçici barınma merkezlerinin özgürlüğün kısıtlandığı birimler olduğuna dikkat çekilen bilgi notunda, çocuğun refakatsiz olmasının veya refakatçisi olan anne babasından ayrılmamasının gözaltı birimlerinde tutulmasının gerekçesi yapılmaması gerektiğini belirtiyor ve alternatiflerin geliştirilmesini öneriyor. Bundan kaçınmak için önerilen alternatiflerden bazıları şöyle:

• Ulusal çocuk koruma yetkililerine yönlendirme

• Bir vasinin sağlanması

• Konut sahibi ailelerin yanına yerleştirme

• Kefalet planları veya garantörlerin veya sponsorların göçmen bir ailenin bakımını ve denetimini desteklemeyi kabul ettiği planlar

International Detention Coalition, özgürlüğün kısıtlanmasına alternatif yöntemler ile ilgili olarak bir arama motoru hazırlamış. Farklı ülkelerden uygulama örneklerini incelemek mümkün.

3. İnsanlık alemine savunu ödevi :

Covid-19 sürecinde, göçmen, mülteci ve yerinden edilmiş çocuklar için özel olarak hazırlanan ve sürekli güncellenen bir bilgi notunda ise herkesin yapabileceklerine ilişkin öneriler derlenmiş:

• Covid-19 ile mücadele çabaları sırasında göçmen ve yerinden edilmiş çocukları da dikkate alın.

• Yabancı düşmanlığına, damgalamaya ve ayrımcılığa karşı proaktif olarak savunu yapın.

• Göç halindeki çocuklara ve ailelerine Covid-19 hakkında erişilebilir, zamanında, kültürel ve dilsel olarak uygun, çocuk dostu ve konu ile ilgili bilgiler verin.

• Gereksinim duyanlar için Covid-19 testi, sağlık, ruh sağlığı ve psiko-sosyal destek ve diğer temel hizmetlere erişim sağlayın.

• Göçmen ve yerinden edilmiş çocuklar ve ailelerin göç sırasında, kamplarda ve kentsel alanlarda temiz su, tuvalet ve hijyen ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlayın.

• Sosyal mesafeye izin vermek için daha güvenli yaşam ve barınma koşullarını destekleyin ve savunun.

• Göçmen ve yerinden edilmiş çocukların ve ailelerin, Covid-19 salgını bağlamında geri gönderilmesini, gözaltına alınmasını, sınır dışı edilmelerini durdurmak için savunuculuk yapın. Bu uygulamalar çocukların haklarını ve sağlığını tehdit eder ve halk sağlığı için bir risk oluşturur.

• Göçmen ve yerinden edilmiş çocuklar dahil tüm çocuklar için sürekli öğrenmeye yönelik eğitim stratejileri uygulayın ve okulları güvenli, sağlıklı ve kapsayıcı ortamlar haline getirin.

• Covid-19’un aileler üzerindeki ekonomik etkisini en aza indirmek için sosyal koruma politikalarını ve programlarını genişletin.

• Bilgiyi yaymak, müdahale planlarını koordine etmek ve Covid-19’un hareket halindeki çocuklar ve aileler üzerindeki etkisini en aza indirmek için ilgili ortaklar ve paydaşlarla güçlerinizi birleştirin. Herkes için sağlık, güvenlik ve koruma sağlamak için işbirliği her zamankinden daha fazla gereklidir, özellikle de en savunmasız koşullarda olanlar için.