Çocuklar Haklarını Bilmeliler ki Koruyabilsinler

Çocuk hakları, yetişkinlerin çocukları temsilen, onlar adına konuşmalarının yanında bizzat hak sahibi olan çocukların haklarını savunabilmeleri ile korunabilir. “Taraf Devletler, Sözleşme ilke ve hükümlerinin uygun ve etkili araçlarla yetişkinler kadar çocuklar tarafından da yaygın biçimde öğrenilmesini sağlamayı taahhüt ederler.” (Çocuk Hakları Sözleşmesi, md. 42)

Türkiye’nin de tarafı olduğu 3 temel sözleşme ve 3 ek protokol var:

BM Çocuk Haklarına Dair Sözleşmesi

BM Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’ye Ek Çocuk Satışı, Çocuk Fahişeliği ve Çocuk Pornografisi ile İlgili Ek Protokol

BM Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’ye Ek Çocukların Silahlı Çatışmalara Dahil Olmaları Konusunda Ek Protokol

BM Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’nin Başvuru Usulüne İlişkin İhtiyari Protokol

Çocukların Cinsel Suistimal ve Cinsel İstismara Karşı Korunmasına İlişkin Avrupa Konseyi (Lanzarote) Sözleşmesi

Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi

Çocukların bütün bu sözleşmelerde tanınan hakları ve bu hakları kullanma usullerini bilmeleri ve bu usullerin çocuklar tarafından kullanılabilecek nitelikte olması gerekir. Çocuklar için hazırlanmış BM Çocuk Haklarına Dair Sözleşme, onun izleme mekanizmaları ve bireysel başvuru olanağı ile ilgili daha fazla çalışma varsa da dünyanın bütün çocuklarının 30 yıl önce kendileri için kabul edilmiş sözleşmeyi anlamalarını ve bu sözleşmeye dayalı olarak hak talep etmelerini sağlayacak yeterli bilgi edinme olanağına sahip oldukları söylenemez.