Covid-19 ile Mücadelede Bir İzleme Çalışması Örneği

Covid-19 mücadelesinde sunulan yöntemlerin başında evde kalmak var. Buna hijyen ve fiziksel mesafe kurallarına dikkate etmek, bağışıklık sistemini güçlendirici şekilde beslenmek ve dinlenmek de ekleniyor.

Ancak toplumdaki herkesin bu yöntemleri hayata geçirme imkanı aynı değil. Üstelik öyle kişiler var ki, onlar evlerinde kalacak olurlarsa toplumsal olarak önemli bir kriz ile karşı kaşıya kalınır. Bu gruplardan biri de mevsimlik tarım işçileri.

Mevsimlik tarım işçileri, içinde bulundukları koşullar nedeniyle salgın ile mücadele için öngörülen yöntemlerin hiçbirini ya da önemli bir kısmını hayata geçirme olanağına sahip değiller. Öte yandan tarımsal üretim sürmez ise toplum, beslenme sorunu başta olmak üzere tarım ürünlerine bağlı konularda büyük bir kriz ile karşılaşabilir.  

Kalkınma Atölyesi tarafından hazırlanan Virüs mü, Yoksulluk mu? raporu, mevsimlik tarım işçilerinin bir tarafta virüs diğer tarafta yoksulluk tehdidi ile mücadele ile sınırlandırılmış hayatlarının fark edilmesini sağlamayı amaçlıyor.

Bu süreçte mevsimlik gezici tarım işçilerinin ve çocuklarının durumlarına ilişkin güncel haberlerden derledikleri bilgiler ile oluşturulan harita mevsimlik gezici tarımın sürdüğü iller bazında ihtiyaçların da fark edilmesini sağlıyor.

İller bazında mevsimlik gezici tarım faaliyetleri ile Covid-19 pandemisinin mevcut durumu ve seyahat sınırlamaları / karantina uygulamalarını da Türkiye haritaları üzerinde görmek mümkün.

Covid-19 pandemisi sürecinde mevsimlik tarım işçiliği göçünün sağlıklı olabilmesi için alınması gereken tedbirler ve mevsimlik gezici tarım işçileri ile dayanışmak üzere aile destek çantası modelleri oluşturulmuş.

Covid-19 ile mücadele kapsamında mevsimlik/göçmen tarım işçilerine ilişkin farklı ülkelerdeki gelişmeler ve bu sürecin gündeme getirdiği çocukları ilgilendiren en önemli konulardan biri olan uzaktan eğitim konusunda dünyada yürütülen çalışmalar da haritalandırılmış.

Covid-19 sürecinde Kalkınma Atölyesi’nin izleme, analiz, belgeleme ve savunu çalışmalarına ilişkin bilgilendirme grafiği ise Türkiye’de bu alandaki dönüm noktası olan tarihleri ve çalışmaları derliyor.

Kalkınma Atölyesi’nin Covid-19 konusunda yürüttüğü tüm çalışmaları http://www.ka.org.tr/kategori/34/Covid-19-Pandemi adresinden takip etmek mümkün.