AB’nin Çocukları ve Onların İhtiyaçlarını Anlama Çabası ve Karşılaştığı Gerçek: ÇOCUK YOKSULLUĞU

Şubat 2010’da TNS Qual tarafından Avrupa Komisyonu adına 27 üye devlette yapılan Çocuk Hakları Araştırması’nın en önemli özelliği 15-17 yaş grubundan gençlerin katıldığı 170 odak grup ile gerçekleştirilmiş olması. Araştırma, Avrupa’da çocuk olmak, çocuk hakları ve çocuk haklarının korunması için yapılması gerekenlere ilişkin çocukların düşüncelerini ortaya koyuyor.

Avrupa Birliği üyesi ülkelerde çocuklar, çocukluk ile ilgili olumsuzluklara dair şunları söylemiş:

– Yetişkinlerin çocuklara yeterince güvenmemesi

– Başarılı olma baskısı

– Hem fiziksel hem de bazen zihinsel zorbalık

– Kendi yaşamları hakkında karar verme olanaklarının kısıtlanması

– Bağımlılık riski ve refah için zihinsel ve fiziksel tehditler

– Boş zamanlarını geçirecekleri faaliyetlerin yetersizliği

Avrupa Birliği üyesi ülkelerde 1974 yılından bu yana düzenli veri toplayan Eurobarometer tarafından 2008 ve 2009 yıllarında yapılan çocuk hakları araştırmalarına ek olarak çocuklarla gerçekleştirilen 2010 yılındaki araştırma, Avrupa Birliği üyesi ülkelerde çocukların gözünden çocuk haklarının durumunu ortaya koyuyor. Bundan sonra 15-17 yaş grubunu içerecek biçimde bu kez gençlik araştırması 2017 yılında gerçekleştirilmiş. Eurobarometre’nin araştırmalarını tematik veya kronolojik olarak incelemek de mümkün.

Avrupa Komisyonu 2013 yılında Dezavantajlılık Döngüsünü Kırmak İçin Çocuğa Yatırım başlıklı tavsiye kararını kabul etmiş. Bunu 2015 yılında yayınlanan Çocuğa Yatırım başlıklı bir deklarasyon izlemiş. Bunu takiben 2016 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından kabul edilen 19 no.lu ve Çocuk Haklarını Gerçekleştirmek İçin Kamu Bütçelemesi başlıklı genel yorum da müktesebat içinde kabul edilmiş. Avrupa Birliği Temel Haklar Tüzüğü de bir referans kaynağı olarak kabul edilmekte. Avrupa Komisyonu bu temel belgelere dayalı olarak periyodik biçimde çocuk hakları teması ile ve çocuk katılımını da sağlayarak  konferanslar düzenlemekte.

Öte yandan Avrupa’da çocuk hakları alanında çalışan kurum ve kişiler arasında iletişim ağı oluşturan Eurochild, her dört çocuktan birinin yoksulluk riski ile karşı karşıya olduğunu söylüyor ve Avrupalı çocuklar için daha fazla yatırım talep ediyor:

Avrupa Çocuklara Yeterli Yatırım Yapıyor mu? (2015)

Avrupa Çocuklara Yeterli Yatırım Yapıyor mu? (2016)

 Sosyal Haklar Alanında Çocuğa Yatırım (2017)

Çocuklar için Sosyal Haklar (2018)

 Çocuğa Yatırım İçin Yeni Olanaklar (2019)

Avrupa Birliği çocuklarla birlikte çocukları ve onların ihtiyaçlarını anlamak için birçok çalışma yürütüyor ama önündeki hedef hala çocuklar için en önemli risk olmayı sürdüren yoksulluğun 2030 yılına kadar ortadan kaldırılması. Resme nereden ve nasıl bakılırsa bakılsın değişmeyen bu gerçekle mücadele için üye devletlerden talep edilen yatırımlar için de birçok destekleyici çalışma yürütülmesine rağmen, çocuk yoksulluğunu ortadan kaldırma vaadi hala sadece bir vaat gibi duruyor.  

AB’nin Çocukları ve Onların İhtiyaçlarını Anlama Çabası ve Karşılaştığı Gerçek: ÇOCUK YOKSULLUĞU” için bir yorum

Yorumlar kapatıldı.