Yetişkinlerin Aklını Karıştıran Yeni Sorunsal: Sanal Dünyada Çocuğun ve Haklarının Korunması

Dijital teknoloji ile birlikte çocuk koruma alanına yeni bir risk ve imkan alanı girdi: Sanal dünya.

Bu yeni dünyanın vatandaşlığı için yeni becerilere ihtiyaçları var, hem çocukların hem de ebeveynlerin; aynı zamanda da çocuk koruma sisteminin.

Sanal dünya, salt yasaklar ve cezalar ile çocuklar için güvenilir kılınabilir bir dünya değil. Bu nedenle bir yandan çocukları bu yeni dünyaya hazırlarken bir yandan da çocukların bakım ve gelişiminden sorumlu kişilerin çocukları gözetme kapasitesini geliştirmek üzere çalışmalar üretiliyor. Anne-babaların hem dijital dünya ile ilgili bilgi sahibi olmaları hem de genel olarak çocukları ile iyi ilişki içerisinde olmak gibi anne-babalık becerilerine sahip olmaları gerekiyor. İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Medya Bölümü’nün çocuk haklarını gözeterek hayata geçirdiği Dijital Medya ve Çocuk web sitesi bu alanda Türkçe bilgiye erişilebilecek bir kaynak.

Avusturalya Hükümeti, vatandaşlarını çevrimiçinde daha güvenli tutmak üzere bir e-Güvenlik Komiserliği oluşturmuş. E-Güvenlik Komiserliği (eSafety), Avustralya İletişim ve Medya Kurumu (ACMA) tarafından desteklenen bağımsız bir yasal ofis.

Avustralya e-Güvenlik Komiserliği Teşkilat Şeması

Ofis, çocuklar, gençler ve ebeveynler yanında okullar için de e-güvenlik sistemleri üzerinde çalışmakta ve birçok eğitici ve düzenleyici materyal üretmekte.

Komiserlik tarafından hazırlanan rehbere göre 5 yaşından küçük çocuklar için online güvenliğin üç temel alanı var: Güvenli kullanım alanı sağlamak, çocukla konuşmak ve çocuğu kişisel veriler hakkında bilgilendirmek. 

Avrupa Konseyi de bu konu ile ilgili çalışma yapan kurumlardan biri. Anne-babaların, çocuklarını online cinsel istismardan koruma becerilerini geliştirmek üzere hazırlanan rehber bu çalışmalar kapsamında yayınlanmış. 18 Kasım Çocuk Cinsel İstismarını Önleme Günü için hazırlanan video da anne-babalara yönelik bilgi içeriyor.

Dijital zeka eğitimi, sosyal yardım ve politikalar için küresel standartlar belirlemek üzere kurulan uluslararası bir düşünce kuruluşu olan DQ Enstitüsü (DQI) tarafından hazırlanan ve 2020 yılında çocukların online güvenliklerinin ülkelere göre durumunu gösteren harita, bu alanda daha çok çalışılması gerektiğini ortaya koyar nitelikte.