Herkes Biliyor, Kimse Önleyemiyor: Gıda Krizi En Çok Çocukları Tehdit Ediyor ve Pandemi ile Mücadele Riski Arttırıyor

Dünya bir süredir gıda krizi sinyalleri veriyor. Gıda Krizine Karşı Global Ağ, dünya üzerinde milyonlarca kişinin açlık tehdidi ile karşı karşıya olduğunu söylüyor. Covid-19 pandemisi ile mücadele süreci de bu alandaki riski arttırıyor. Dünyanın her yerinden virüs kadar açlığın, hatta gizli açlığın ve yoksulluğun da insan yaşamını tehdit ettiğine ve etmeye devam edeceğine dair uyarılar geliyor. Krizin en az 55 ülkeyi etkileyeceği iddia ediliyor. Bu kapsamda, pandeminin gıda ve tarıma bulaşma riski de değerlendirmeye alınıyor.

Gıda krizi kadar yoksulluk da yeterli ve sağlıklı besine erişimin önünde büyük engel oluşturuyor. Dünya Bankası başta olmak üzere birçok uluslararası kuruluş, pandeminin dünya genelinde, özellikle ekonomisi turizm gibi bazı sektörlere bağlı ülkelerde, ciddi ekonomik krizler yaşanmasına neden olacağına dikkat çekiyor. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından yayınlanan veriler istihdamın büyük oranda düştüğünü ortaya koyuyor. Bunun sonucunda da Dünya Bankası verilerine göre 100 milyon insanın yoksulluğa itilerek küresel yoksulluk oranının % 9,2’ye çıkabileceği, pandemi ile mücadele sürecinin eşitsizlikleri ve yoksulluğu arttıracağı ileri sürülüyor.

UNICEF’in 2019 Dünya Çocuklarının Durumu Raporu’na göre, beslenme yetersizliğinin tehdit ettiği nüfusun önemli bir bölümünü oluşturan çocuklar açlık yanında erişebildikleri gıdanın sağlığa zararlı olması sebebiyle de gelişim sorunları ile karşı karşıyalar. İngiltere’de 2020 yılının ilk yarısında 2.500 çocuk hastanelere yetersiz beslenmeden kaynaklanan sorunlar ile başvurmuş.  The Food Foundation’ın İngiltere için söylediği “sağlıklı gıdaların sağlıksız gıdalardan üç kat daha pahalı olduğu” tespiti, dünyanın geri kalanında olduğu gibi Türkiye için de geçerli. Özellikle yoksul ailelerin bütçelerinin önemli bir bölümünü yiyeceğe harcamalarına rağmen, çocukların erişebildikleri besinlerin sağlıklı gıdalar olmaması beslenme sorunlarını arttırıyor.

Öte yandan, gözden kaçırılmaması gereken bir diğer durum da yeterli besine erişim konusunda risk altında olan nüfusun önemli bir kısmının gıdanın üretimi veya dağıtımında çalışan kişiler olması.

Dünya Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), hazırladığı Dünya Gıda Güvenliği ve Beslenme Durumu 2019 Raporu  ile, dünyada yetersiz beslenen insan sayısının 2015’ten bu yana yükselişe geçtiğini, 2010-2011’de görülen seviyelere geri döndüğünü ve 2030’da varılmak istenen hedefe erişmeyi zorlaştıracak bir yavaşlıkla ilerlendiğini itiraf ediyor. Öte yandan gözardı edilmemesi gereken bir diğer gerçek, yetersiz beslenmenin sadece fiziksel gelişimi değil, zihinsel ve duygusal gelişimi de olumsuz etkilediği ve bir yoksulluk döngüsü yarattığıdır.

Yüzleşilmesi gereken gerçek şu ki; gıda krizi, açlık, yoksulluk ve bunların çocuk gelişimi üzerine etkileri konusunda yapılmış birçok araştırmaya, önlemeye yönelik birçok çalışmaya ve öneriye rağmen insanlık alemi çocuklarının beslenme ihtiyacını karşılayamıyor.

Herkes Biliyor, Kimse Önleyemiyor: Gıda Krizi En Çok Çocukları Tehdit Ediyor ve Pandemi ile Mücadele Riski Arttırıyor” için 2 yorum

Yorumlar kapatıldı.