Çocuk İstismarının Haberi Nasıl Yapılmalı?

Toplumun çocuk istismarı konusunda genel bir fikir sahibi olması kadar, gerçekleşen vakalar hakkında bilgi sahibi olması da gerekir. Güncel sorunları takip eden, onların farkında olan bir toplum, çocuk üyeleri için koruyucu bir çevre oluşturabilir. Çocuklarla ilgili haberlerin; en genelde çocuk haklarını güçlendirici, ihmal ve istismar konularında ise çocukları ve yetişkinleri çocuk koruma alanında bilgilendirici olması için bu alanda birçok çalışma yürütülmektedir.

UNICEF tarafından hazırlanan çocuklar hakkında haberler için ilkeler ve yönergeler, çocuklarla yapılacak görüşmelere ve çocukla ilgili konuları haberleştirmeye dair yöntem önerileri ve uyulması gereken ilkeleri derliyor.  

Avustrayla Aile Bakanlığı’nın çocuk istismarı ve medya konulu yayını, çocuk koruma alanında medyanın rolünü bir olgudan hareketle açıklıyor. Daniel Valerio isimli aile içi şiddet nedeniyle hayatını kaybeden bir çocuk ile ilgili olayın ortaya çıkarılmasında haberciliğin oynadığı rol ve bunun üzerine değişen yasal düzenlemeler ve araştırmacı gazeteciliğin çocuk koruma sistemindeki önemi üzerinde duruluyor. Bakanlık çocuk istismarı ile ilgili haberlerde yol gösterici olmak üzere; kavramlar, yasalar, çocukların hakları (özel hayatın korunması vb.), habercilikte yaşanan sorunlar (kullanılan dil, kimliğin afişe edilmesi, habercilikteki hatalar ve koruma sistemindeki hatalar, vb.) gibi konularda ayrıntılı bilgi vermekte ve uygulama örnekleri sunmakta.

ABD National Children’s Advocacy tarafından hazırlanan medya için Medya İçin Çocuk İstismarı Haberleri Rehberi’nde haberlerin kontrolü için kullanılabilecek ve beklentinin anlaşılmasını kolaylaştıracak sorular içermekte. Örneğin… Haberin ayrıntıları mağdurun kimliğini ifşa edecek mi (mağdurun, kimliği açık olan sanığın üvey kızı olduğunu söylemek gibi)? Okuyucunun vakanın tüm gerçeklerini bilmesinin faydası nedir? Bazı detaylar çok iğrenç mi? Suç için doğru yasal terminolojiyi kullanıyor musunuz?

İngiltere’de faaliyet gösteren NSPCC’nin hazırladığı Çocuk İhmal ve İstismarı Haberleri İçin Medya Rehberi hem gazeteciler hem de onlara ihmal ve istismar haberlerine konu olaylarda bilgi verecek kamu çalışanları için yol gösterici tavsiyeler içermekte. Rehber, çocuğun korunmasından sorumlu kurumların ve gazetecilerin, bu tür olayları halkı bilgilendirmek üzere bir fırsat olarak kullanılması gerektiği konusunda önemli bir uyarı içermekte ve çocuğun korunmasından sorumlu kurumların izlemesi gereken stratejiye dair de bir yöntem sunmaktadır.

“Daha iyi habercilik” sloganı ile yayın yapan Media Wise da çocuk haklarını ilgilendiren konularda gazeteciler için rehberlik edecek kaynaklar yayınlamakta.  

BBC Çocuklara İlişkin Yayın İlkeleri’nde medya BBC’de, yayınların tespit edilen ilkelere uygunluğunu sağlamak için çocuk koruma politikasından sorumlu bölüm başkanlığı oluşturulması öngörülmüş.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi tarafından yayınlanan Çocuk İhmal ve İstismarı Olgularını Haberleştiren Gazeteciler İçin Uygulama Önerileri, kavram sözlüğü, bilgi kaynağı, görüş alınacak uzmana sorulması gereken sorular gibi haberin hazırlığından, sunumuna kadar bir çok alana ilişkin öneriler içermektedir. Rehberin arkasında bir de kontrol listesi bulunmaktadır.

Bianet tarafından sürdürülen haberde çocuk web sitesi hak odaklı habercilik için sözlük, mevzuataraştırma/analiz, rehber gibi kaynaklar içermekte. IPS İletişim Vakfı Yayınlarından çıkan Çocuk Odaklı Habercilik El Kitabı da haber dili, haber görüşmesi, haber yazımı gibi konuları ayrıntılı olarak ele almaktadır.

Terimler için ayrıca ECPAT tarafından hazırlanmış ve Türkçe de yayınlanmış olan Çocukların Cinsel Sömürü ve Cinsel İstismardan Korunması İçin Terimler ve Kavramlar Rehberi’nden ve Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği tarafından hazırlanmış olan Doğru Kelimeleri Kullanmak (Cinsel Şiddet Üzerine haber Oluşturmak) Rehberi’nden de yararlanılabilir.

Çocuk İstismarının Haberi Nasıl Yapılmalı?” için bir yorum

Yorumlar kapatıldı.