Mevsimlik Gezici Tarım İşçileri ile İlgili Savunu Çalışmaları

Kalkınma Atölyesi’nin yaptığı araştırmalar, mevsimlik gezici tarım işçilerinin birbirinden faklı özelliklere sahip birçok gruptan oluştuğunu ortaya koyuyor. Ortak noktaları ise tarım işlerinde mevsimlik gezici işçi olarak çalışmaları ve iş bulabildikleri bütün zamanlarda çalışmalarına rağmen de yoksul olmaları.

Mevsimlik gezici tarım işçilerinin, ailenin bütün üyelerinin bütün zamanlarını en ağır koşullarda çalışarak geçirdiklerini, bunun karşılığında elde ettikleri gelirle sağlıklı ve güvenli bir konut, temiz içme suyu, çocuklarını okula göndermeye yetecek bir gelir elde edemediklerini anlatacak savunu çalışmalarının bu durumu değiştirmeye katkı sunabilmesi için etik kurallara uygun bir strateji ile gerçekleştirilmesi gerekiyor.

Bu savunuların söylemi oluşturulurken çalışma ve adil ücret hakkı, insan onuruna yaraşır yaşam standardına sahip olma hakkı, bunun için sosyal güvenliğe ve gerektiğinde sosyal yardıma ulaşma hakkı gibi hakları düzenleyen B.M. Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi ve Avrupa Sosyal Şartı’ndan yararlanılabilir.

Savunu çalışmalarının yöntemi ve etiği ile ilgili olarak hazırlanmış birden fazla kaynak bulunmakta. Bunlardan bir kısmı insani yardım çalışmalarına ve bu çalışmalarda insan haklarına ve hak temelli yaklaşıma, bir kısmı bağımsız savunuculuk çalışmalarına, bir kısmı da doğrudan çocuk işçiliği ile ilgili savunu çalışmalarına odaklanmakta.