Okulların Ebeveynler ile İletişimde Teknolojiyi Kullanmaları

Okul aile işbirliğinin eğitimin çocuk üzerindeki etkisini güçlendirmenin önemli bir aracı olduğu bilinmektedir. Uzaktan eğitim sırasında okul ile ebeveyn arasında iletişimin kurulması, sadece öğrenimin sürdürülebilmesi açısından değil, aynı zamanda çocuk koruma açısından da çok önemli bir ihtiyaç.

Asıl olarak öğrenimin sürdürülebilmesi için ailenin bilgilenme ihtiyacını desteklemek veya öğretim faaliyetini sürdürmek üzere öngörülen bazı yöntemler, eğitim kurumlarının çocuk koruma rollerini yerine getirmelerinin de araçları. Tıpkı yüz yüze eğitimde olduğu gibi. Bu derlemenin amacı da, eğitim kurumlarının ebeveynler ile iletişimlerini sürdürme yöntemleri üzerinde çalışılması gerektiğine dikkat çekmek ve bu alandaki kaynakları tanıtmak.

Okul aile iletişimi için kullanılan yöntemler:

Sadece anne-babaları hedef alan çalışmalar değil, aynı zamanda çocukların öğrenme becerilerini desteklemek veya ekran başında geçirdikleri süreyi azaltmak için üretilen bazı çalışmalar da öğretmenlerin çocuk koruma alanındaki sorumluluklarını yerine getirmelerini destekleyebilir niteliktedir:

Pek çok kaynak uzaktan eğitim sürecinin ebeveynler için bir akıl sağlığı sorununa dönüşebildiğini ortaya koymakta. Okulların ailelerin sosyal ihtiyaçlarını karşılamak üzere sürdürdükleri bazı faaliyetler de pandemi ile mücadele sürecinde ebeveynin yalıtılmışlık gibi sebeplerden kaynaklanan stresi ile başa çıkmasını destekleyici özelliği ile gene çocuk koruma çalışmalarının bir parçası olarak görülebilir. Bu kapsamda ABD’de de bazı okullar, pandemi ile mücadele öncesinde yüzyüze uyguladığı ebeveyn toplantı odalarını online hale getirmiş ve Zoom üzerinden ebeveynlere ev sahipliği yaparak, yemek pişirme gösterileri, Zumba dersleri, çevrimiçi tombala vb. oyunların oynanmasını sağlamış.