Ülke Zengin Olsa Da, Bütün Çocukların Eşit Faydalanamadığı Bir Dünya

UNICEF  araştırma ofisi Innocenti tarafından 41 ülkenin çocuk refahını destekleme düzeyini inceleyen “Etki Dünyaları: Zengin Ülkelerde Çocuğun İyi Olma Halini Nelerin Şekillendirdiğini Anlamak” başlıklı raporu 2020 yılının ikinci yarısında yayınlandı. Bu rapora göre Türkiye, çocuk refahını destekleme düzeyi açısından 41 ülke arasında en son sırada yer alıyor.  Raporun odaklandığı alanlar çocuk koruma sistemini gözden geçirmek ve yeni bir çocuk koruma stratejisi oluşturmak için fikir verebilir.

İyi bir çocukluk nasıl olur sorusuna; iyi bir ruh sağlığı, iyi bir beden sağlığı ve yaşam becerileri yanıtı verdikten sonra, zengin ülkelerde de çocukların tamamının iyi bir çocukluk yaşama şansına sahip olmadığı söyleniyor. Bunun nedeni de kaynak ve hizmetlerdeki yetersizlikler, aile politikasındaki boşluklar, kötü ilişkiler ve daha genel bağlamda da işsizlik vb. genel politikaya ilişkin sorunlar olarak tespit edilmiş. Çocuk refahını destekleyici bir sistem kurmada yaşanan zorluklar Avrupa ülkeleri için de önemli bir sorun. Üstelik bu sorun, pandemi ile mücadelede alınan tedbirler ile büyüyor.  

41 ülkenin 12’sinde, 15 yaşındaki çocukların %75’inden daha azının yüksek yaşam memnuniyeti olduğu tespit edilmiş. Türkiye’de ise bu oran %53.

Raporda koruyucu çevrenin birçok unsuru ayrı ayrı ele alınmış. Anne-babanın bakım becerileri ve sunulan hizmetler de bunlar arasında yer alıyor. Çocuğun bakımı için destek alabilme, okul aile ilişkileri, annelik / babalık izinleri gibi birçok alanda veri bulunuyor. Araştırma başlıkları, devletin aileyi çocuğun yetiştirilmesi ve geliştirilmesine ilişkin yükümlülüklerini yerine getirme konusunda desteklemek için yapması gerekenlere (ÇHS 18) dair fikir verir nitelikte.