Çocuk istismarı haberinden yola çıkarak okulların çocukların korunmasındaki rol ve sorumluluklarının incelenmesi: California Uygulaması

“Çocuk istismarı haberi nasıl yapılmalı” sorusuna Basın Kanunu, “kimliklerini açıklayacak ya da tanınmalarına yol açacak şekilde” yayın yapılmasını yasaklayarak yanıt vermekte. Bunun uygulamadaki karşılığı ise, haberde mağdurun yüzünün buzlanması, adının baş harfleri ile kısaltılması, bunun dışında tanınmasına yol açacak, yaşı, gittiği okul gibi her türlü bilginin yayınlanması şeklinde olmaktadır.

California’da bir okulda gerçekleştiği iddia olunan, bir müdür yardımcısının küçük bir kız çocuğunu istismar ettiğine dair haberin yapılış biçimi, bu konu üzerinde çalışmak isteyenlere yol gösterecek nitelikte. Haberde, olaya maruz kalan çocuğun 14 yaşından küçük olduğu, bir kız çocuğu olduğu ve olayın çocuk 7-8 yaşlarında iken gerçekleştiği bildiriliyor. Bunun dışında mağdur ile ilgili tanınmasına yol açacak hiçbir bilgi verilmiyor. Buna karşın failin ismi, olay açığa çıktığı sırada görev yaptığı okul ve alınan tedbirler bildiriliyor. Fail tutuklanmış ve soruşturma sonuçlanıncaya kadar görevden açığa alınmış. Böylece olası başka mağdurlar için teşvik edici bir bilgilendirme yapılmış.

Olayın meydana geldiği California’da Eğitim Departmanı’nın, çocuk istismar ve ihmali vakalarının belirtilerinin nasıl tespit edileceği ve bildirileceğine dair okul personeli için ayrıntılı bir rehberi ve eğitimleri bulunmakta. Bu rehberler bildirim formu ve Sosyal Hizmetler Departmanı’nın sunduğu program ve uygulamalara yönlendirme gibi birçok detaylı bilgi de içermekte. Okul Sağlığı ve Güvenliği Birimi, çocukların güvenliğini sağlama konusunda, ihmal ve istismarı fark etme ve bildirmeye yönelik çalışmaların yanı sıra, okul temizliği ve dezenfekte edilmesi, yola yakın okullarda kirliliği azaltmak gibi birçok alanda standartlar ve rehberler oluşturmakta.

Bütün bu kurallar, rehberler ve eğitimler bütünü, çocuklar için koruyucu çevrenin nasıl bir yapılanmaya sahip olması gerektiği hakkında fikir verir nitelikte. Benzer bir koruyucu çevre için okulların çocuk koruma politikasına sahip olmaları, bunun için de toplumun okullardan çocuk koruma alanında daha fazla sorumluluk üstlenmesini talep etmesine ihtiyaç var.