Amerikan Kurtarma Planında Çocuk Bakım Hizmetlerine Ayrılan Payın Düşündürdükleri

Amerikan Başkanı Biden’ın ilk icraatlarından biri olan Amerikan Kurtarma Planı’nın, adımlarından biri okulların güvenli biçimde açılması. Bunun için 130 milyar dolar, çocuk bakım sektörünü kurtarmak için de 39 milyar dolar ayrılması öngörülmekte. Hukuk ve Sosyal Politikalar Merkezi’nin, bu desteğin anlamı ve eyaletlere göre dağılımı hakkında hazırladığı rapora göre, bu destek çocuk bakım hizmetlerinin uzun yıllardır içinde bulunduğu krizi çözmek için önemli bir fırsat olacak.  

Kaliforniya’daki ailelere kaliteli çocuk bakım hizmetleri için bilgi vermek ve savunu yapmak üzere çalışan Çocuk Bakım Hizmetleri Araştırma ve Yönlendirme Ağı’nın raporlarına göre, çocuk bakım hizmetleri önemli ölçüde verilemez olmuş.

Tam bu noktada bu ağın çalışmalarına bakmak Türkiye’deki uygulamalar için de fikir verici olabilir. Ağ, Kaliforniya’daki çocuk bakım hizmetleri ve maliyetler ile ilgili analizler yanında ebeveynlerin taleplerini örgütlüyor ve duyuruyor.

Aynı zamanda aileler için Kaliforniya’da sunulan bakım destekleri hakkında bilgilendirme yapan bir online platform ve telefon hatları mevcut.

Çocuk Bakım Hizmetleri İstihdam Araştırma Merkezi’ne göre Kaliforniya’da 0-5 yaş arasındaki çocuk nüfusu 2.877.174, erken çocukluk eğitimi alanında çalışan sayısı ise 116.800. Merkez, bu kişilerin mesleki dağılımı ve kazançları dahil olmak üzere birçok veriyi paylaşmakta ve bu alandaki politikaları da izlemekte. Merkezin web sitesinden Amerika’nın diğer eyaletleri hakkında bilgi edinmek ve 2020 Erken Çocukluk İşgücü İndeksi‘ne ulaşmak mümkün.

Erken Çocukluk Eğitimi Derneği (NAEYC), Amerika’da erken çocukluk eğitimini desteklemek üzere hem eğitimcileri hem bu alandaki akademik çalışmaları hem de ebeveynleri ve kamuoyunu bilgilendirici çalışmalar yürütmekte ve aynı zamanda da politika üretimine katkı vermek üzere savunu çalışmaları yapmakta.

Türkiye’de 2019 yılında 3-5 yaş grubundaki çocukların sadece %39.1’i erken çocukluk eğitimi hizmetinden yararlanmış. Dolayısıyla üzerinde çok çalışılması gereken bir alan. İhtiyaca dikkat çekmek üzere hazırlanmış raporlardan bazıları: İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından hazırlanan Erken Çocukluktan Gençliğe: Sanatla Büyümek, Eğitim Reformu Girişimi tarafından hazırlanan Erken Çocukluk Eğitimi ve 4+4+4 Düzenlemesi ve Her Çocuğa Eşit Fırsat: Türkiye’de Erken Çocukluk Eğitiminin Durumu ve Öneriler başlıklı raporlar, Türkiye Okul Öncesi Eğitimini Geliştirme Derneği’nin Erken Çocukluk Dönemi Farkındalık Çalıştayı Raporu.

Erken çocukluk eğitimini desteklemek üzere çalışan AÇEV’in 2017 yılında hazırladığı bilgi notunda hane halkının sosyoekonomik durumunun çocuğun okul öncesi eğitime katılımını en çok 4 yaşında etkilediğine dikkat çekilmekte ve savunuculuk çalışmalarının bu yaşa odaklanması önerilmektedir. AÇEV aynı zamanda okul öncesi eğitimde eğitim ortamlarını ve eğitimcileri güçlendirmeye yönelik çalışmalar sürdürmekte.

Erken çocukluk eğitimi alanında yapılacakların maliyetine ve elde edilecek faydaya dair bir analize de buradan ulaşabilirsiniz.