Salgın Mücadelesinde Sekteye Uğrayan Hizmetlerden: Sağlıklı (Sağlam) Çocuk İzlemi

Salgınla mücadele eğitim hizmetlerinde olduğu gibi sağlık hizmetlerinin sunulmasını da aksatınca, okullar gibi düzenli sağlık kontrollerinin çocuk koruma rolleri de daha çok fark edilir oldu.

Çocuğun hastalanınca nitelikli bir tıbbi bakım almak kadar önemli bir diğer hakkı gelişimini sağlıklı sürdürmesinin sağlanmasıdır. Bu nedenle hamilelikten itibaren yetişkin hale gelinceye kadar gelişimin düzenli takibi çocuğun sağlık hakkının gereğidir. Çocukların evleri dışında düzenli hizmetlerden yararlanmaları aynı zamanda aile içi ihmal ve istismardan korunmalarının da en önemli aracı. Salgın ile mücadele bu araçlar ile çocuklar arasındaki bağı zayıflatınca risk fark edilir ve konuşulur oldu.

Dünya Sağlık Örgütü, sağlam çocuk izlemi de dahil olmak üzere beslenmeden (linki verilecek broşür ekte: beslenme broşürü) çocuklara sağlanacak sağlık hizmetlerinin standartlarına (Linki verilecek dosya ekte: StandartsWHO) dair birçok konuda çalışma yürütüyor. Ancak Avrupa ve Amerika dahil pek çok yerde bu hizmetlerden bütün çocuklar eşit biçimde yararlanma olanağına hâlâ sahip değiller.

Türkiye’de sağlam çocuk izlemihamilelikten itibaren 21 yaşa kadar  olan dönemi kapsayacak şekilde planlanmakta ve bütün süreç için izlem protokolleri bulunmaktadır. Ancak veriler bütün çocukların izlemlerinin düzenli yapılmadığını ve ailenin gelir düzeyi düştükçe sağlam çocuk izlemi hizmetine erişiminin de düştüğünü söylemektedir.

Dolayısıyla, tam bu rolün önemi fark edilmişken normal zamanlarda bu sistemlerin ne kadar yeterli işledikleri hakkında düşünmekte ve bu sistemlerin güçlendirilmesi için çalışmakta fayda var.