Nedir?

Haber 18, Hümanist Büro‘nun gönüllülük esası ile yürüttüğü bir çalışmadır.

Hümanist Büro olarak 2010 yılından bu yana kamu ve özel sektöre ait yerli ve yabancı kurum ve kuruluşlara, yerel yönetimlere, üniversitelere, sivil toplum kuruluşlarına ve siyasi partilere, ulusal ve uluslararası mevzuat bağlamında çocuk hakları ve insan hakları konularında eğitim, araştırma, politika geliştirme gibi alanlarda danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Bu çalışmalarımız sırasında elimize birçok kaynak geçiyor ve biz de bunları mümkün olduğunca sık güncellemeler ile web sitemizde bulunan bir e-kütüphanede topluyoruz.

Bu arada bir yandan da Türkiye’de ve dünyada özellikle çocuk hakları alanındaki gelişmeleri düzenli takip etmeye çalışıyoruz. Oradan da birçok bilgi ediniyoruz, iyi uygulama diyebileceğimiz örneklerle karşılaşıyoruz.

Haber18 sitesinin amacı, elimizdeki bu bilgi ve belgeleri bir yerde derlemek, görünür kılmak ve bu alanda çalışan, çalışmak isteyen kişiler ile paylaşmak. Bu suretle de Türkiye’de çocuk hakları hareketinin ve çocuk haklarını ilgilendiren konulardaki çalışmaların gelişmesine katkıda bulunmayı umuyoruz.

Adı her ne kadar Haber18 ise de, bu sitenin amacı habercilik yapmak değildir. Bir başka deyişle, çocukları ilgilendiren konularda günlük haberler yayınlamayı, gazetecilik yapmayı hedeflemiyoruz. Amacımız, çocuk hakları ile ilgili uygulama örnekleri, yayınlar, yasalar, vb. konusunda bu alanda çalışanları haberdar etmek. Dolayısıyla bu bir haber sitesi değil, mevcut kaynakların tanıtımını yapan bir açık bilgi kaynağı.

İşe yaramasını ve önerileriniz ile geliştirmeyi umuyoruz…